Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III; triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí đại điện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí lãnh đạo vụ, cục, đơn vị,… thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Ảnh: Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau (Phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy), đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trưởng ban (phòng) tổ chức hoặc chủ nhiệm chính trị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Mai Văn Chính thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương triển khai, quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu năm 2021 đến nay và đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III; triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021. Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, quý III năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt công tác, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương, Hội nghị cấp uỷ theo quy định; cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp trong từng đảng bộ. Chủ động tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo khối Đảng, khối Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội sau đại hội và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt và cán bộ diện ban thường vụ cấp uỷ quản lý bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Chủ động tham mưu triển khai thực hiện, cụ thể hoá, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị,... của Trung ương, của các tỉnh ủy, thành ủy về lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, đúng quy định; tổ chức thực hiện tốt, kịp thời các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của Ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nghiên cứu thấu đáo, kỹ lưỡng các văn bản trao đổi, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và thẩm quyền phân cấp nên còn có các kiến nghị, đề xuất trùng lặp hoặc chưa đúng thẩm quyền. Việc bổ sung hồ sơ, cơ sở dữ liệu đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên của một số cấp ủy chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Công tác dự báo, nắm tình hình chính trị nội bộ và dư luận xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị có 07 ý kiến phát biểu (gồm các đơn vị: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, An Giang, Bắc Giang, Hậu Giang; Quân ủy Trung ương) cơ bản thống nhất cao với các nội dung trình bày tại Hội nghị; ngoài ra có các ý kiến, tập trung vào các nội dung: Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành như: Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị,... của Trung ương, của tỉnh ủy, thành ủy kịp thời, đúng quy định. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau đại hội đảng bộ và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một số vấn đề về sỹ quan biệt phái. Tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng hình thức trực tuyến trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Kiến nghị, sau khi Trung ương tổng kết các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị,... sớm ban hành văn bản mới thay thế, để tiện trong việc triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cám ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp thiết thực của đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí biểu dương tinh thần, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên Ngành tổ chức xây dựng Đảng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý IV năm 2021, đồng chí yêu cầu ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng; trọng tâm là Đề án trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị,... của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị; sơ kết, tổng kết một số mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả theo tinh thần Kết luận 74 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

- Tham mưu thực hiện kịp thời công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ; thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo tinh thần các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Thực hiên nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng; thường xuyên rà soát, nắm chắc vấn đề lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay; việc thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng, phục vụ tốt công tác cán bộ.

- Tham mưu triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; chuẩn bị, tổ chức tốt hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ theo thẩm quyền phân cấp.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo vị trí việc làm. Toàn Ngành tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, đồng thời bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình mới trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả phối hợp công tác; phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

BAN BIÊN TẬP (nvb)