Sáng ngày 17/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ tổng kết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết mô hình chức danh trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện.

        Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự Hội nghị: Các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí trưởng ban tổ chức huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố.

        Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao hai văn bản dự thảo trình hội nghị. Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết đại hội đảng bộ ba cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu bày tỏ tinh thần phấn khởi với thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đặc biệt là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở được tiến hành đồng bộ, khẩn trương, đảm bảo quy trình, quy định và cơ bản đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Các ý kiến đóng góp đề nghị bổ sung vào dự thảo báo cáo một số nội dung như: Việc thành lập Tổ công tác cho ý kiến định hướng xây dựng văn kiện đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tạo điều kiện thuận lợi và có nhiều ưu điểm trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội; các công trình chào mừng đại hội các cấp; việc thực hiện thí điểm chủ trương bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy đối với 04 đảng bộ cơ sở; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội (chặt chẽ, đúng quy trình, quy định); công tác thẩm định hồ sơ dự đại hội còn thủ tục, rườm rà; công tác quy hoạch, bổ sung cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở cấp cơ sở.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

        Về dự thảo Báo cáo thực hiện chức danh trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, đa số các ý kiến thống nhất cao với đánh giá những ưu điểm, hạn chế; những mặt tích cực cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chủ trương nhất thể hai chức danh này. Một số ý kiến thống nhất việc tiếp tục thực hiện mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì sẽ đảm bảo sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện; khắc phục được sự chồng chéo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; giảm đầu mối, biên chế, kinh phí, phương tiện hoạt động. Tuy nhiên, một số đại biểu lại đề xuất dừng việc thực hiện chủ trương này vì trong quá trình chỉ đạo, điều hành, quản lý chưa thật sâu sát; biên chế ở cấp huyện chỉ có 01 đồng chí phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ với khối lượng công việc khá nhiều…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

        Qua 01 buổi thảo luận sôi nổi, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu:

        - Về tổng kết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số điểm nổi bật trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội các cấp trong tỉnh, như sau:

        Thứ nhất, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã chỉ đạo nghiêm túc công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; sớm thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc, ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, chọn đơn vị đại hội điểm và tổ chức rút kinh nghiệm ngay khi hoàn thành các đại hội điểm, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.

        Thứ hai, Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, coi trọng tổng kết thực tiễn; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng cấp trên trực tiếp. Điểm mới trong các dự thảo văn kiện nhiệm kỳ này là tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá phát triển.

        Quá trình tổ chức đại hội đã diễn ra đúng chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra, đảm đảo trang trọng, thiết thực hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao nhất, đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội và thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng; nhân sự đại hội do cấp ủy khóa trước chuẩn bị được đại hội bầu trúng cử với tỷ lệ cao; sau đại hội phân công kịp thời các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, đồng thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

        Thứ ba, Thành công của đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là cơ sở, định hướng quan trọng cho sự phát triển toàn diện, bền vững trong thời gian tới; thông qua đại hội mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được củng cố, lòng tin của nhân dân với Đảng được tăng cường.

        Thứ tư, Yếu tố quan trọng nhất thành công của đại hội đó là sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo của toàn Đảng bộ, trước hết là các đồng chí ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực các cấp ủy; những nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm và phối hợp các ban chỉ đạo, tổ giúp việc, các cơ quan tham mưu, giúp việc trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức đại hội.

        Bên cạnh những kết quả nổi bật, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn những hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận để rút kinh nghiệm, đó là: Báo cáo chính trị của một số cấp ủy dung lượng còn dài, tính khái quát chưa cao; chưa rõ định hướng và tầm nhìn dài hạn, nhất là cấp cơ sở. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy chưa thật sự bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, có nội dung còn trùng lặp với báo cáo chính trị; chưa chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Thời gian dành cho thảo luận và số lượng ý kiến thảo luận tại đại hội nhìn chung còn ít. Một số tham luận còn nghiêng về báo cáo thành tích của địa phương, cơ quan, đơn vị; chưa có nhiều ý kiến tranh luận, phản biện về những nội dung khó, mới, còn có ý kiến khác nhau. Trong công tác nhân sự đại hội, một số trường hợp được giới thiệu bầu bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp xã nhưng không trúng cử; một số trường hợp cấp ủy viên được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử cấp ủy khóa mới; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa đảm bảo yêu cầu...

        - Về thực hiện chức danh trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin: Tỉnh ta đã trải qua quá trình 23 năm thực hiện mô hình chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; gần đây thực hiện ở cấp huyện. Qua 5 lượt cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ vừa Trưởng Ban Dân vận vừa Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cả 05 đồng chí đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời cơ quan Ban Dân vận cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong suốt thời gian qua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục thực hiện mô hình  trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp tỉnh và cấp huyện.

        Để kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành sau đại hội đảng bộ của mỗi cấp, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

        1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, hình thành động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

        2. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; chương trình làm việc toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đại hội.

        3. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ và xã hội. Đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trước thềm Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        4. Tập trung chỉ đạo, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 thật chặt chẽ; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy để xây dựng Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của đảng bộ ngành, địa phương mình sát thực tế với tinh thần tích cực nhất.

        Chỉ đạo Hội đồng nhân dân cùng cấp tổ chức kỳ họp cuối năm kịp thời; đảm bảo các nội dung thật chặt chẽ, đúng luật định; xây dựng và triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 ở từng địa phương, từng ngành ngay từ đầu năm để thực hiện đạt kết quả cao nhất trong năm 2021 (năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2025).

        5. Tết Dương lịch năm 2021 và tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, các cấp, các ngành cần quan tâm, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, thăm hỏi các gia đình đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

                                                                                                                                              BAN BIÊN TẬP