Sáng ngày 20/10, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam và tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi họp mặt.

        Cùng dự buổi họp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo Hội Phụ nữ các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ; các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua,…

Ảnh: Quang cảnh buổi họp mặt

        Ôn lại truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Trần Thị Kiều Yến, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhấn mạnh, qua 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Hội, chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành quả của công tác phụ nữ, kết quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, trong đó có vai trò nòng cốt của tổ chức Hội. Đó là kết quả của sự kế thừa, tiếp nối các thế hệ, sự kiên trì, bền bỉ, phấn đấu thực hiện sứ mệnh vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Kết quả đó là kết tinh công sức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ Việt Nam. Trong thành tích chung của phụ nữ cả nước, có một phần đóng góp không nhỏ của Phụ nữ tỉnh Cà Mau. Cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Cà Mau đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: rèn luyện 4 chuẩn mực “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,...

Ảnh: Đồng chí Trần Thị Kiều Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt

        Các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác và sự nghiệp bình đẳng giới; phát huy nhiều sáng kiến, đề xuất, tập hợp, vận động hội viên thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người phụ nữ; đồng thời tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tình đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ tỉnh Cà Mau.

        Phát biểu tại buổi Họp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng của phụ nữ tỉnh nhà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và những thành tích, tiến bộ vượt bậc trong phong trào phụ nữ của các cấp hội phụ nữ, các mẹ, các chị em ở mọi ngành, mọi lĩnh vực trong tỉnh thời gian qua đã chung tay góp sức cùng Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại buổi họp mặt

        Để phát huy vai trò to lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tiến Hải đề nghị trước những thuận lợi cũng như thách thức trong thời kỳ mới, đòi hỏi chị em phụ nữ có sự phấn đấu hơn nữa, có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn cả về nhận thức và hành động vì sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải lưu ý các cấp, các ngành, Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

        Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền và Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phụ nữ, nhất là coi trọng việc thực hiện chiến lược phát triển “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” và những chính sách đặc thù đối với phụ nữ, nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Trước hết là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các cấp Hội Phụ nữ chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc, nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

        Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo; quan tâm trọng dụng, tôn vinh, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tình thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, doanh nhân...

        Thứ hai, các cấp Hội Phụ nữ phải nắm chặt tình hình cơ sở để phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc của phụ nữ, đặc biệt là những nơi điều kiện còn khó khăn; tăng cường tuyên truyền, vận động để chị em phụ nữ trong tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, về vai trò, vị trí của phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em được giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiểu biết về kinh tế, văn hóa, xã hội; vận động chị em tích cực phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt để có điều kiện tham gia nhiều hơn, hiệu quả hơn vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

        Thứ ba, Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, hướng về cơ sở gắn với các vấn đề thiết thực của phụ nữ; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ trong bối cảnh mới; gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của hội với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đảm bảo cho các cấp hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự họp mặt

        Thứ tư, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, nhằm thực hiện tốt hơn công tác phụ nữ trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải trao bằng khen của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

        Trong khuôn khổ buổi họp mặt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tôn vinh 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

                                                                                                         BAN BIÊN TẬP