Chiều ngày 08/01/2021, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.

        Cùng dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các chi nhánh ngân hàng tại Cà Mau: Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Ngoại thương; các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

        Hội nghị được nghe Báo cáo kết quả công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, theo đó: Năm 2020, bộ máy hoạt động các cấp hội phụ nữ thường xuyên được kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là ở cơ sở; các cấp hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào hoạt động thiết thực như: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động “Rèn luyện phất chất đạo đức: Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”; Giúp vốn hỗ trợ phụ nữ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ “Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, mô hình “Heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Tổ phụ nữ đảm đang”, Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”...; nổi bật là “Phong trào xóa đói, giảm nghèo”, “Xây dựng đời sống văn hóa, gia đình hạnh phúc”, “Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... từ đó đã có nhiều nhân tố mới tích cực xuất hiện, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

        Các cấp hội phụ nữ tích cực tham gia phản biện xã hội; góp ý, xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình trạng sụt lún, sạt lỡ đất và đại dịch Covid-19, các cấp hội phụ nữ đã chủ động tổ chức các hoạt động và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, hỗ trợ người dân nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh và thiên tai.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực vượt bậc, đóng góp quan trọng của phụ nữ tỉnh nhà và những thành tích, tiến bộ trong phong trào phụ nữ của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thời gian qua.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém của công tác Hội và phong trào phụ nữ: Công tác nắm bắt diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và phát hiện các vấn đề nảy sinh ở cơ sở của một số nơi chưa kịp thời; vẫn còn một số cơ sở hội hoạt động chưa tích cực, hiệu quả hoạt động của các phong trào chưa cao, chưa chú trọng chất lượng, còn chạy theo thành tích, có nơi còn mang tính hình thức; vẫn còn một bộ phận chị em phụ nữ chưa phát huy tốt vai trò, vị trí, chưa phấn đấu vươn lên, còn tự ti, an phận, mặc cảm, ít tham gia các hoạt động xã hội; vai trò của người phụ nữ trong gia đình chưa được phát huy đúng mức, nhất là trong việc nuôi, dạy con; một bộ phận khá lớn phụ nữ ở nông thôn thiếu việc làm, đời sống vật chất, tinh thần còn khó khăn, thiếu thốn; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo trong các cấp hội chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao...

        Thời gian tới đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

        Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền và Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phụ nữ, nhất là coi trọng việc thực hiện chiến lược phát triển “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” và những chính sách đặc thù đối với phụ nữ, nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Trước hết là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các cấp hội phụ nữ chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc, nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 1595-CV/TU, ngày 30/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo; quan tâm trọng dụng, tôn vinh, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, doanh nhân...

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến lãnh đạo hội phụ nữ các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang ký kết thi đua năm 2021.

        Thứ hai, các cấp hội phụ nữ phải nắm chặt tình hình cơ sở để phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc của phụ nữ, đặc biệt là những nơi điều kiện còn khó khăn; tăng cường tuyên truyền, vận động để chị em phụ nữ trong tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, về vai trò, vị trí của phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em được giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiểu biết về kinh tế, văn hóa, xã hội; vận động chị em tích cực phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt để có điều kiện tham gia nhiều hơn, hiệu quả hơn vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

        Thứ ba, hội liên hiệp phụ nữ các cấp cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, hướng về cơ sở gắn với các vấn đề thiết thực của phụ nữ, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức. Nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ trong bối cảnh mới; gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của hội với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đảm bảo cho các cấp hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

        Thứ tư, đổi mới hình thức vận động, gắn với các chương trình hỗ trợ cụ thể để phụ nữ thực hiện có hiệu quả phong trào giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục phát động, thực hiện có hiệu quả các phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình thông qua các hình thức huy động vốn nội lực như: Góp vốn, hỗ trợ vốn…để phụ nữ có điều kiện phát triển sản xuất - kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

        Thứ năm, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp hội cần tăng cường phối hợp để dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nữ trong tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức dạy nghề tập trung và không tập trung; chú trọng dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ cho lao động nữ ở nông thôn thông qua hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ các điều kiện, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ thuật và tạo điều kiện cho lao động nữ tham gia lao động ở các khu vực, ngành nghề khác ngoài nông  nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong tỉnh.

        Thứ sáu, đặc biệt chú trọng xây dựng thật tốt, thật nghiêm túc đoàn kết nội bộ, phải thật sự phát huy dân chủ, trên cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc, quy định; quan tâm, chăm lo, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, nhằm thực hiện tốt hơn công tác phụ nữ trong thời gian tới.

        Chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh, hỗ trợ người dân phòng, chống thiên tại, dịch bệnh. Đồng thời kiểm tra, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, các dự án phi chính phủ đúng quy định.

        Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XI đối với đồng chí Trần Thị Kiều Yếu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt tặng hoa và trao quyết định cho đồng chí Trần Thị Kiều Yến.

                                                                                                                     BAN BIÊN TẬP