Sáng ngày 04/10/2020, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại địa bàn xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Thành phần tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh (Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh); đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau; lãnh đạo xã Định Bình và hơn 90 cử tri trên địa bàn.

        Tại buổi tiếp xúc cử tri, có 08 lượt ý kiến phát biểu của cử tri, chủ yếu bày tỏ nguyên vọng mong muốn Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường quan tâm hơn về đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là việc đầu tư nâng cấp, mở rộng một số công trình lộ giao thông nông thôn; điện chiếu sáng; trường học; một số cống thủy lợi và bến phà qua kênh xáng Bạc Liêu;…

Ảnh: Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

        Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Tiến Hải đã thông tin đến cử tri về diễn biến tình hình của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bà con cử tri và giải thích làm rõ thêm các vấn đề cử tri đặt ra; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, xã Định Bình, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp, sớm rà soát, giải quyết dứt điểm, có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật đối với các vấn đề cử tri đặt ra, nhất là phối hợp với các cơ quan chức năng sớm khảo sát, đánh giá và có giải pháp giải quyết tốt nhất các vấn đề còn vướng mắc liên quan đến bến phà qua kênh xáng Bạc Liêu. Kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp thẩm quyền về những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu kết luận Hội nghị

        Đồng chí cũng mong muốn cử tri xã Định Bình, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

        Sau khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải cùng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, Ủy ban nhân dân xã Định Bình và một số lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh trực tiếp đến khảo sát tình hình vận hành của bến phà qua kênh xáng Bạc Liêu mà trước đó cử tri đã trình bày rất bức xúc tại Hội nghị. Sau đó, đồng chí đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan sớm khảo sát, đánh giá và có giải pháp giải quyết tốt nhất các vấn đề còn vướng mắc của bến phà tại đây, nhưng phải đảm bảo phù hợp tình hình thực tế tại địa bàn và đúng quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

Ảnh: Khảo sát tình hình thực tế tại bến phà qua kênh xáng Bạc Liêu

 

                                                                                                                BAN BIÊN TẬP