Sáng ngày 03/9/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện quy trình miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đến dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 50/53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ảnh: Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

        Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, biểu quyết  miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với đồng chí Phạm Chí Hải, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (do trước đó đồng chí Phạm Chí Hải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển); miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải (đồng chí Nguyễn Tiến Hải được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Ảnh: Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bìa bên trái) và đồng chí Trần Văn Hiện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (thứ hai từ bên phải sang) tặng hoa cho các đồng chí vừa được miễn nhiệm

        Đồng thời các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, biểu quyết và bầu đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với kết quả số phiếu đạt rất cao (49/50 phiếu).

       Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho biết: được Hội đồng nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đây là vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau; đồng chí hứa sẽ đem hết sức mình phụng sự cho công việc, coi Cà Mau là quê hương của mình, chung sức, đồng lòng cùng với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh vì sự phát triển của tỉnh Cà Mau.

Ảnh: đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại kỳ họp
        Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, hơn 5 năm qua đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ ở vị trí công tác mới. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, sau khi được kiện toàn về nhân sự, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, không ngừng đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức vì sự phát triển chung của tỉnh nhà; xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã trao cho các đồng chí.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 13, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

        Trước đó, ngày 29/8/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Lê Quân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Quân sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí là Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Quản trị; hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí tham gia giảng dạy và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các trường đại học, như: Trưởng Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (Trường Đại học Thương mại); Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

                                                                                                               BAN BIÊN TẬP