Sáng ngày 01/11/2020, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm 4, khóm 5, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau (đây là điểm được chọn chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 của thành phố Cà Mau, đồng thời là điểm tổ chức đầu tiên trong tỉnh). Đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Hoàng Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cà Mau và đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các phòng, ban, đại diện lãnh đạo các xã, phường thuộc thành phố Cà Mau đến dự.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm 4, khóm 5, phường Tân Thành

        Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân; là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá kết quả qua 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời điểm lại quá trình tham gia xây dựng địa bàn dân cư và biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt ở khu dân cư, làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển; đây cũng là dịp để phát huy vai trò dân chủ của nhân dân trong việc tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến quốc kế dân sinh.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt trao quà cho hộ nghèo của khóm 4, khóm 5, phường Tân Thành, Tp Cà Mau

        Khóm 4, khóm 5, phường Tân Thành có diện tích 356,83 ha; có 463 hộ với 2.125 nhân khẩu; có 05 hộ/20 nhân khẩu là hộ dân tộc Khmer; phần lớn nhân dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản và trồng lúa 2 vụ, đặc biệt là nuôi cá chình, cá bống tượng… Trong năm qua, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường, Chi ủy chi bộ khóm 4, khóm 5 đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng phường đô thị văn minh đạt kết quả nổi bật như: Hộ sử dụng điện an toàn đạt 100%; nhà dân cư đạt chuẩn cấp 4 trở lên đạt 90%; xây dựng được 4 căn nhà đại đoàn kết đạt 100% chỉ tiêu; hộ nghèo giảm 03 hộ đạt 100% chỉ tiêu, hiện còn 07 hộ nghèo, chiếm 1,51%; hộ cận nghèo giảm 03 hộ, còn 13 hộ cận nghèo, chiếm 2,80%; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%; có 285 hộ dân làm hàng rào cây xanh, chiếm 61,55%, tăng 85 hộ so với cùng kỳ.... Đời sống vật chất tinh thần của bà con nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng lên; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong sinh hoạt hằng ngày, cũng như trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

         Với những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ và nhân dân khóm 5 “Hoàn thành tốt công tác Mặt trận năm 2020”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau tặng giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thành tặng giấy khen cho 10 cá nhân. Dịp này, tỉnh tặng 05 phần quà cho 05 hộ nghèo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cà Mau vận động 50 suất quà hỗ trợ cho 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn của khóm 4, khóm 5 phường Tân Thành.

 

                                                                                                       BAN BIÊN TẬP