CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA TỈNH ỦY

1. Thành ủy Cà Mau

- Địa chỉ: ???

- Điện thoại: 0290

2. Huyện ủy Trần Văn Thời

- Địa chỉ: ???

- Điện thoại: 0290

3. Huyện ủy Thới Bình

- Địa chỉ: ???

- Điện thoại: 0290

4. Huyện ủy Đầm Dơi

- Địa chỉ: ??

- Điện thoại: 0290

5. Huyện ủy Cái Nước

- Địa chỉ: ???

- Điện thoại: 0290

6. Huyện ủy U Minh

- Địa chỉ: ???

- Điện thoại: 0290

7. Huyện ủy Phú Tân

- Địa chỉ: ???

- Điện thoại: 0290

8. Huyện ủy Năm Căn

- Địa chỉ: ??

- Điện thoại: 0290

9. Huyện ủy Ngọc Hiển

- Địa chỉ: ??

- Điện thoại: 0290

10. Đảng ủy Dân chính đảng

- Địa chỉ: ???

- Điện thoại: 0290

11. Đảng ủy Công an tỉnh

- Địa chỉ: ??

- Điện thoại: 0290

12. Đảng ủy Quân sự tỉnh

- Địa chỉ: ???

- Điện thoại: 0290

13. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Địa chỉ: ??

- Điện thoại: 0290 - Fax: 02903

LIÊN KẾT WEBSITE