Chiều ngày 16-6-2020, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình tình hình kinh tế - xã hội của huyện; về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của cấp trên và cấp huyện từ đầu năm 2020 đến nay; công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia Đoàn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

          Đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đại diện lãnh đạo huyện báo cáo về  kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 12/18 chỉ tiêu đạt và vượt, 01 chỉ tiêu xấp xỉ đạt (cơ cấu kinh tế), các chỉ tiêu không đạt là sản lượng thủy sản đạt 91%, sản lượng lúa đạt 69,4%, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 80%, kết nạp đảng viên đạt 91,2% và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 4/9 tiêu chí.

          Những tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện có nhiều cố gắng, nỗ lực, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện khá tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Huyện có 06/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; toàn huyện bình quân đạt 16,54 tiêu chí/xã; thu ngân sách nhà nước trên 28,9 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán năm; toàn huyện có 37/57 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 64,9%; giải quyết việc làm 2.084 lao động, đạt 52% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,03%; chỉ đạo thực hiện hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09-4-2020 của Chính phủ. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, nội bộ đoàn kết. Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

          Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp: Đến nay, huyện đã hoàn thành đại hội 212/212 chi bộ cơ sở; 04/56 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, dự kiến đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.

          Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, văn kiện đã dự thảo hoàn thành và từng bước hoàn thiện; công tác nhân sự được chuẩn bị đúng quy trình, quy định, số lượng dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII là 39 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy 11 đồng chí.

Ảnh: Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

          Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, quyết tâm rất lớn của Đảng bộ và nhân dân huyện Thới Bình trong việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện và một số nhiệm vụ do tỉnh giao. Trong thời gian tới, đồng chí lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như:

          Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo đối chiếu, rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung dồn sức chỉ đạo thực hiện đạt kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ hiện nay đạt thấp, đặc biệt là mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh đầu tư phát triển giao thông nông thôn; khai thác và phát triển dịch vụ du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát huy nét văn hóa đặc trưng của huyện….

          Liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý huyện cần nắm vững hệ thống văn bản của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để thực hiện đúng và đạt yêu cầu. Phát động các phong trào thi đua trong nhân dân, tạo sự lan tỏa, để đại hội đảng bộ các cấp thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn xã hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; xây dựng sự đoàn kết thống nhất nội bộ; chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm, thỏa đáng các vụ việc trước khi diễn ra Đại hội.

                                                                                                                                               BAN BIÊN TẬP