Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2019, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau để trao đổi về các giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát triển các sản phẩm chủ lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ảnh: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc

      Đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội: Trong thời gian qua, tỉnh Cà Mau tập trung chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp trong tình hình mới, trong đó tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; nâng cao chất lượng từ khâu xác định đến triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực; phát triển mạnh các dịch vụ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao trình độ công nghệ của các ngành kinh tế, hợp lý hóa sản xuất, tăng cường quản lý chất lượng, môi trường của các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo….

      Cà Mau tập trung thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố. Trong đó, đối với cấp Trung ương tập trung nghiên cứu cứng hoá đất bùn nạo vét để sử dụng trong san lấp mặt bằng thay thế cát; hoàn thiện công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất Chitosan từ phụ phẩm tôm quy mô công nghiệp - nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đối với Công ty CP Việt Nam Food; triển khai 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình nông thôn miền núi gồm. Đối với cấp tỉnh, đã tổ chức nghiệm thu 46 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn và khoa học y tế. Theo đánh giá, có trên 70% đề tài, dự án đã nghiệm thu được chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn và đời sống có hiệu quả. Các huyện và thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện 79 dự án khoa học và công nghệ; các dự án triển khai khá đa dạng với nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi, nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn tồn tại nhiều khó khăn hạn chế. Năm 2019, số lượng đăng ký nhiệm vụ giảm còn khoảng 70% so với trước; số nhiệm vụ được phê duyệt giảm còn 3 nhiệm vụ/năm (so với trước trung bình khoảng 10 nhiệm vụ/năm). Người dân còn trông chờ vào nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của nhà nước nên đa số đề tài, dự án sau khi kết thúc hỗ trợ thì việc duy trì và phát triển của địa phương còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý, phát triễn các nhãn hiệu bảo hộ hiệu quả chưa cao.

      Tại buổi làm việc, tỉnh đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan quan tâm, hỗ trợ địa phương trong các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Giúp tỉnh tạo lập và phát triển thương hiệu của các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của địa phương như: chỉ dẫn địa lý tôm sú, cua Cà Mau; nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận chuối xiêm Cà Mau, gỗ… thông qua các dự án cụ thể. Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ để giải quyết những vấn đề bức thiết trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của Cà Mau, nhất là tình trạng biến đổi khí hậu, sạt lở bờ biển…. 

                                                                                                             BAN BIÊN TẬP