Sáng ngày 12-10-2018, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn làm việc tỉnh Cà Mau. Tiếp và làm việc với Đoàn Công tác có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh. Trước đó, Đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực tế tại một số địa điểm chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, một số mô hình kinh tế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện U Minh và huyện Thới Bình.

Trong ảnh: Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Đức Phát đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trước tình hình biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp, vì vậy tỉnh cần có những hành động quyết liệt, các giải pháp lâu dài về thích ứng với biến đổi khí hậu; cần quán triệt sâu hơn nữa về vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; rà soát lại kế hoạch thực hiện, nếu không phù hợp cần điều chỉnh quy hoạch, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội hỗ trợ để làm có hiệu quả; cần có những giải pháp lồng ghép các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu vào các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng chí Cao Đức Phát tiếp thu, sẽ có kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ khẩn trương có những giải pháp giúp tỉnh giải quyết những vướng mắc về các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài chính, vốn đầu tư ...

    Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn Công tác, sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ và  bộ, ngành Trung ương quan tâm hơn nữa về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đối với tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

                              BAN BIÊN TẬP