CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

DANH SÁCH HỎI ĐÁP

STT Họ và tên Nội dung câu hỏi Xem
1.Phạm Anh Khoa.Đảng bộ cơ sở nào được tổ chức đại hội toàn thể đảng viên hoặc đại hội đại biểu
2.Phạm Yến Khoa.Có được giới thiệu đảng viên không còn thường trú tại địa phương để bầu vào BCH không?
3.Trần Thanh Bảo Vy.Cấp ủy viên chưa được chuẩn y có dự họp của cấp ủy?
4.Trần Thị Xuân Mai.Nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy viên địa phương
5.Phạm Hồng Cẩm.Những văn kiện nào cần chuẩn bị tại đại hội đảng bộ các cấp?
6.Nguyễn Văn Bình.Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên
7.Phan Kim Phương.Quy định về quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
8.Trần Thanh Bảo Vy.Quy định về công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp
9.Trần Thị Thanh Thủy.Đại hội Đảng có nhất thiết phải họp phiên trù bị không?
10.Đỗ Phương Thảo.Đại hội đảng bộ cơ sở có ban hành Quy chế làm việc của Đại hội không?
11.Trần Thanh Bảo Vy.Điều kiện bầu ban thường vụ cấp ủy?
12.Đỗ Phương Thảo.Bầu bổ sung bí thư khi gần hết nhiệm kỳ Đại hội có đúng không?
13.Phạm Văn Tuấn.Đại hội có biểu quyết số lượng đại biểu đi dự đại hội cấp trên không?
14.Tràn Hữu Nghi.Có thể bầu cả chi ủy, bí thư, phó bí thư trên cùng một lá phiếu không?
15.Trần Thanh Phong.Đảng viên sinh hoạt tạm thời có quyền tham dự, ứng cử, đề cử tại đại hội không?
16.Trần Quốc Anh.Về tiêu chuẩn của cấp ủy viên

LIÊN KẾT WEBSITE