Ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2020, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 170/170 đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Đảng bộ được triệu tập, đại diện cho gần 900 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.

          Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng dự có đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, phóng viên báo, đài dự và đưa tin.

        Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nhấn mạnh: Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp có hiệu quả về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác điều tra khám phá các loại án vượt hơn 3% chỉ tiêu; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so nhiệm kỳ trước.

        Phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, các cấp trong tỉnh củng cố và kiện toàn các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

        Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, nội bộ đoàn kết, phát huy tốt tinh thần dân chủ, tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; công tác xây dựng lực lượng được quan tâm, nổi bật là sắp xếp, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, biên chế công an trong tỉnh theo mô hình mới, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn vượt tiến độ đề ra. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ qua phấn đấu, rèn luyện, đã trưởng thành hơn, đại đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Nhiều tấm gương tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ Công an trong công tác, chiến đấu và sự hy sinh thầm lặng vì sự bình yên của Nhân dân đã để lại trong lòng Nhân dân niềm tin yêu và nhiều tình cảm tốt đẹp.

Ảnh: Quang cảnh Đại hội Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

        Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Chủ động nắm chắt tình hình từ cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị trên các lĩnh vực, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý án, chấp hành nghiêm pháp luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Phát huy vai trò nồng cốt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; tăng cường toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã; củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ tốt yêu cầu công tác. Bên cạnh đó, đề ra 03 khâu đột phá đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh, cảnh sát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp trong tỉnh, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả công tác cải cách hành chính và công tác công an.

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhấn mạnh Đảng bộ Công an tỉnh đã chỉ đạo quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng chính đốn Đảng và lực lượng công an nhân dân; xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh, thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X đề ra.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

        Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, nhất là anh ninh kinh tế, an ninh nông thôn. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh, xử lý băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng. Tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống cháy, nổ...

        Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nhất là thủ tục hành chính. Đổi mới, nâng cao các biện pháp quản lý nhà nước về quản lý xuất, nhập cảnh, người nước ngoài, tạm trú, tạm vắng; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

        Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm, trong đó lực lượng công an luôn giữ vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy cho phong trào. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo thế trận lòng dân vững chắc, để có thể chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời mọi vấn đề phức tạp phát sinh ngay tại cơ sở.

        Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tại Đại hội có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp vào dự thảo văn kiện của Đại hội cấp trên, văn kiện trình Đại hội. Các ý kiến đều biểu thị sự nhất trí cao với các văn kiện đã trình bày tại Đại hội, trong đó nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chính kiến trong công tác xây dựng Đảng.

        Đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 07 chỉ tiêu chủ yếu; 04 nhiệm vụ trọng tâm; 03 khâu đột phá.

      Đại hội đã bỏ phiếu bầu 18 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí; đồng chí Đại tá Phạm Thành Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục giữ chức danh Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 06 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 17 đồng chí đại biểu chính thức, 02 dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                   

                                                                                                                    Ban Biên tập