Ngày 31/12/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm tỉnh kết nối với 09 điểm cầu huyện, thành phố.

         Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng 213 đại biểu chính thức đại diện cho trên 203 ngàn cán bộ, hội viên, nữ công nhân, viên chức, lao động và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Tại 09 điểm cầu các huyện, thành phố có sự tham dự của các đồng chí bí thư, phó bí thư huyện ủy, thành ủy và các đại biểu phụ nữ.

Ảnh: BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương tại điểm cầu trung tâm

         Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành vượt mức 08/08 chỉ tiêu Nghị quyết lần thứ XI đề ra; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; tích cực, chủ động tham mưu nhiều nội dung, chương trình quan trọng, thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ. Những chương trình trọng tâm của Hội phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên phụ nữ và hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

         Với sự năng động, sáng tạo, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh đã triển khai sâu rộng, thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Có 407 điển hình tiên tiến, tiêu biểu ở các cấp hội, 129 tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; 907 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; gần 3.400 hộ gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, 100% cán bộ hội chủ chốt các cấp đạt chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo quy định; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền tăng hơn so với nhiệm kỳ trước; tổ chức các hoạt động từ thiện, vận động hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương”, tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ em khuyết tật; ủng hộ các khu cách ly, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19...với tổng giá trị nhiều tỷ đồng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

         Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội cần tăng cường tuyên truyền cho chị em phụ nữ nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động và khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, hội viên để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra.

         Nâng cao và đổi mới nhận thức, kiến thức cho các tầng lớp phụ nữ, phát huy thế mạnh đặc thù của giới nữ trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, xã hội; lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp nhu cầu chính đáng của chị em; mỗi cán bộ hội hãy là một “đại sứ”, mỗi hội viên là một tuyên truyền viên về tổ chức hội; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của hội viên, phụ nữ; đồng thời chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp phụ nữ; quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em (đặc biệt là trẻ em nữ).

         Tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế (nhất là kinh tế hợp tác, kinh tế hộ), vươn lên làm giàu chính đáng. Phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình làm kinh tế hiệu quả do phụ nữ làm chủ. Hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, nhất là đối với nữ thanh niên ở vùng nông thôn.

         Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, khu dân cư và từng hội viên phụ nữ; vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội; các cấp hội cần chủ động hơn trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giới thiệu cán bộ nữ cho cấp ủy, chính quyền các cấp.

         Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong đó tập trung vào các cuộc vận động, phong trào như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; bình đẳng giới; phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tư vấn hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tham gia bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh...

         Xác định công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của từng gia đình theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, do đó các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành phải quan tâm chăm lo công tác vận động phụ nữ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; có cơ chế, chính sách để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp, các ngành; tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt thiên chức người mẹ; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chú trọng tuyên truyền gương phụ nữ điển hình tiên tiến; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải tặng Bức trướng cho Đại hội

         Nhân dịp Đại hội, Tỉnh ủy trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Đại hội bức tranh với dòng chữ: “Đoàn kết – Nhân văn, Sáng tạo – Phát triển”.

Ảnh: Đồng chí Hà Thị Nga tặng bức tranh cho Đại hội

         Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 31 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 12 đại biểu chính thức, 04 đại biểu dự khuyết; đồng chí Trần Thị Kiều Yến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XI tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

                                                                             

                                                                                                                              BAN BIÊN TẬP (Pg)