Chiều nay, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh khóa XVI tiếp tục phiên làm việc với nội dung liên quan công tác nhân sự. Theo đó, nhân sự giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 56 đồng chí để Đại hội bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa mới

        Với tinh thần, trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Kết quả, có 50 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, gồm các đồng chí:

                                                              1. Nguyễn Tiến Hải

                                                              2. Lê Quân

          3. Huỳnh Quốc Việt

     4. Trần Văn Hiện

                   5. Huỳnh Thị Thanh Loan

   6. Hồ Trung Việt

         7. Trần Hồng Quân

 8. Lâm Văn Bi.

        9. Phạm Thành Sỹ

 10. Lê Văn Sử

             11. Nguyễn Văn Hùng

              12. Nguyễn Quốc Hận

      13. Hồ Hoàn Tất

               14. Dương Huỳnh Khải

                 15. Lương Hoàng Đông

      16. Hồ Xuân Việt

             17. Trần Hữu Phước

        18. Trịnh Văn Lên

              19. Dương Văn Thắng

   20. Lê Minh Ý

            21. Võ Thanh Tòng

            22. Trần Hiếu Hùng

                   23. Nguyễn Thanh Luận

               24. Nguyễn Minh Luân

                  25. Nguyễn Quốc Thanh

         26. Lê Thanh Triều

                 27. Huỳnh Quốc Hoàng

                     28. Nguyễn Trường Giang

            29. Trần Hoàng Nhỏ

             30. Phạm Thành Ngại

         31. Hà Thanh Hùng

           32. Nguyễn Hồng Vệ

           33. Dương Hoài Nam

             34. Trương Đăng Khoa

      35. Huỳnh Út Mười

           36. Nguyễn Minh Nhứt

             37. Nguyễn Hoàng Đạo

                 38. Nguyễn Thanh Phong

   39. Hồ Việt Triều

        40. Dương Thu Hiền

    41. Dư Minh Hùng

             42. Nguyễn Minh Phụng

 43. Lê Thị Nhung

 44. Phạm Chí Hải

      45. Tô Hoài Phương

            46. Lượng Trọng Quyền

       47. Đặng Dư Phương

    48. Phan Hoàng Vũ

            49. Nguyễn Phương Bắc

        50. Trần Thị Kiều Yến

        Những đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

        Cũng trong chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ và các chức danh: Bí thư, các phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

        Ngày mai (28/10/2020), Đại hội sẽ tiến hành các công việc còn lại như: Công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và ý kiến tiếp thu, giải trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện tại Tổ và tham luận, thảo luận tại Hội trường; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bế mạc Đại hội.

                                                                  BAN BIÊN TẬP