Vào lúc 17 giờ 30, ngày 04/7/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo một số vụ của Ban Tổ chức Trung ương.

           Về phía tỉnh Cà Mau, có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Ảnh: Các đồng chí tham dự Hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ: (1) Quyết định điều động, phân công đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cà Mau thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công đồng chí về công tác tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV (Trước đó, ngày 15/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 962/NQ-UBTVQH14 bổ nhiệm đồng chí Dương Thanh Bình làm Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV); (2) Quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ảnh: Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (người đứng bên trái), thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định của Bộ Chính trị và hoa chúc mừng đồng chí Dương Thanh Bình

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định của Bộ Chính trị và hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Hải

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết:

          Đồng chí Dương Thanh Bình là cán bộ được trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại địa phương, như: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Minh Hải; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Dù ở cương vị nào đồng chí Dương Thanh Bình cũng đều nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được tập thể đánh giá là cán bộ có đạo đức trong sáng, khiêm nhường, giản dị, hòa đồng, luôn gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp; là đảng viên mẫu mực, là hạt nhân trong vai trò trung tâm đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, địa phương đã đi qua. Tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới là Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với kinh nghiệm phong phú từ cơ sở, với quá trình hoạt động cách mạng lâu dài, cùng với sự giúp đỡ của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công chức Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Dương Thanh Bình sớm nắm bắt nhiệm vụ mới và sẽ hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

          Đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải, là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại địa phương, như: Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Cà Mau; Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Dù ở cương vị công tác nào đồng chí Nguyễn Tiến Hải cũng luôn phấn đấu, nổ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; trong quá trình công tác và trưởng thành đồng chí luôn thể hiện là cán bộ, đảng viên có ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng, khiêm nhường, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

          Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã có bước phát triển vượt bậc; tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Do vậy, trong thời gian tới, để tỉnh Cà Mau có thể vươn lên tầm cao mới, trên cương vị công tác mới là Bí thư Tỉnh ủy, mong rằng đồng chí Nguyễn Tiến Hải sẽ tiếp thu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, với năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng của mình sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết thống nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

         Nhân đây, đồng chí Phạm Minh Chính, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng toàn thể quân và dân Cà Mau đã tạo điều kiện, giúp đỡ trưởng thành nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo tại địa phương, cũng như những cán bộ lãnh đạo được điều động, luân chuyển từ Trung ương về địa phương và ngược lại.

 

                                                                                                                                               BAN BIÊN TẬP