Chiều ngày 06/11/2020, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị để thông báo và công bố các quyết định để đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghỉ hưu, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, phó Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí phó bí thư Đảng ủy Dân chính đảng; các đồng chí phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

        Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, gồm: (1) Đồng chí Phạm Bạch Đằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV; (2) Đồng chí Lê Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; (3) Đồng chí Phạm Anh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; (4) Đồng chí Nguyễn Kiên Cường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV; (5) Đồng chí Trương Linh Phượng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; (6) Đồng chí Triệu Quang Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; (7) Đồng chí Lê Minh Khởi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nguyên Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho các đồng chí nghỉ hưu

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Đối với mỗi cán bộ, công chức được nhận quyết định nghỉ hưu là dấu mốc quan trọng, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, thể hiện quá trình phấn đấu, cống hiến và rèn luyện trong suốt quá trình công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

        Các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu đều là các đồng chí giữ các vị trí quan trọng, từng giữ nhiều chức vụ, công tác nhiều cơ quan khác nhau. Trong suốt quá trình đó, từng đồng chí có quá trình đóng góp rất lớn đối với tỉnh Cà Mau, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tổ chức phân công. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

        Trong thời gian tới, đồng chí mong các đồng chí nghỉ hưu tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp cho quê hương, địa phương, cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của tỉnh nhà trong thời gian tới.

        Đồng thời, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí cũng xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, noi gương các đồng chí, thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trước hết là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                  

                                                                                                                                          BAN BIÊN TẬP