Chiều ngày 10/8/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

        Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, phân công đồng chí giữ chức Phó trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        Điều động, chỉ định đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

        Điều động đồng chí Phan Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau nhận nhiệm vụ tại Sở Tài chính, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ảnh: Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (đứng giữa) trao quyết định, tặng hoa cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới

        Đồng thời, được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Minh Ý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đồng chí Lê Tuấn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới; mong muốn dù ở vị trí nào các đồng chí cũng tiếp tục phấn đấu, phát huy kết quả đạt được của các đồng chí tiền nhiệm, quan tâm, chăm lo xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cà Mau tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

                                                                                                                                                    BAN BIÊN TẬP