CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Cấp ủy viên chưa được chuẩn y có dự họp của cấp ủy?

Nội dung câu hỏi của bạn Bảo Vy, Khoản 1, Điều 13, Điều lệ Đảng, quy định: “Cấp ủy khóa mới nhận sự bàn giao từ cấp ủy khóa trước, điều hành công việc ngay sau khi được bầu và được công nhận chính thức khi có quyết định chuẩn y của cấp ủy trên trực tiếp”; Mục 16.1, Quy định số 29-QĐ/TW, quy định: “ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, cấp ủy khóa mới phải báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp: Các biên bản bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; danh sách trích ngang, sơ yếu lí lịch của từng thành viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bầu cử của cấp ủy cấp dưới, nếu không có khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử thì cấp ủy cấp trên trực tiếp (ở Trung ương là Bộ Chính trị, nơi có ban thường vụ thì ủy nhiệm cho ban thường vụ) chuẩn y ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; các thành viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Sau đại hội, nếu phát hiện thấy có sự vi phạm về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục bầu cử thì cấp ủy cấp trên có quyền bác bỏ kết quả bầu cử của đại hội hoặc của cấp ủy cấp dưới, chỉ đạo tiến hành bầu lại; nếu thấy có một hoặc một số chức danh đã được bầu nhưng không bảo đảm nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn quy định thì cấp ủy cấp trên có quyền không công nhận một hoặc một số chức danh đó”. Căn cứ vào các quy định trên, đại hội đảng bộ đã bầu 17 cấp ủy viên, cấp ủy cấp trên trực tiếp đã chuẩn y công nhận 16 cấp ủy viên. Còn 1 cấp ủy viên do có đơn tố cáo chưa được xác minh làm rõ nên chưa được cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y. Do chưa được chuẩn y nên đồng chí đó chưa phải là thành viên chính thức của cấp ủy nên không phải là thành phần họp của cấp ủy./. Ban Biên tập (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")


LIÊN KẾT WEBSITE