CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Đại hội Đảng có nhất thiết phải họp phiên trù bị không?

Nội dung câu hỏi của bạn Trần Thị Thanh Thủy được quy định tại Mục 14.1 và 14.2 trong Hướng dẫn số 01-HĐ/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Khóa XII, hướng dẫn về quy trình tổ chức đại hội, như sau: “Đại hội đảng bộ có thể tiến hành hai phiên: phiên trù bị và phiên chính thức. 14.1 – Phiên trù bị thực hiện các nội dung: bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua nội quy, chương trình làm việc của đại hội, quy chế bầu cử, quy chế làm việc, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, có thể thảo luận văn kiện của cấp trên. 14.2 – Phiên chính thức thực hiện những nội dung quy định tại các Điều 15, 18, 22, 24 của Điều lệ Đảng, phù hợp với mỗi cấp”. Nội dung Hướng dẫn trên có thể hiểu rằng phiên họp trù bị không phải là quy định bắt buộc, nhưng nên thực hiện, vì phiên trù bị thực hiện một số phần việc về tổ chức nội bộ để tạo không khí trang nghiêm và có nhiều thời gian cho những nội dung quan trọng ở phiên chính thức của đại hội. Ban Biên tập


LIÊN KẾT WEBSITE