CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Có thể bầu cả chi ủy, bí thư, phó bí thư trên cùng một lá phiếu không?

Nội dung câu hỏi của bạn Hữu Nghi được quy định tại Khoản 9, Điều 19, Quy chế bầu cử trong Đảng, quy định: “Đại hội chi bộ trực tiếp bầu chi ủy, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số chi ủy viên”. Do vậy, việc bầu một lần cả chi ủy, bí thư, phó bí thư trên cùng một lá phiếu là không đúng quy định./. Ban Biên tập


LIÊN KẾT WEBSITE