Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tiếp tục quyết liệt sàng lọc nhanh, trên diện rộng để tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, làm sạch địa bàn, sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới (tại Thông báo số 111-TB/VPTU, ngày 17/9/2021 và Thông báo số 112-TB/VPTU, ngày 20/9/2021 của Văn Phòng Tỉnh ủy Cà Mau).

          Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh.

          Trong đó, giao trách nhiệm bí thư các huyện ủy, thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn định kỳ 03 ngày/lần (thực hiện trong 03 lần liên tục). Thống nhất việc xét nghiệm và thực hiện test nhanh như sau: (1) Đối với những khu vực, địa bàn nguy cơ cao, rất cao thì xét nghiệm RT-PCR toàn dân;  (2) Đối với những khu vực, địa bàn nguy cơ thì kết hợp giữa xét nghiệm RT-PCR và test nhanh cho 100% hộ gia đình, với 80% dân số; (3) Đối với những địa phương vùng xanh (vùng không có ổ dịch và không có F0, F1 thì thực hiện tets nhanh 100% hộ gia đình với 60% dân số; (4) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan nhà nước và làm việc trong các doanh nghiệp thì thực hiện tets nhanh 100% số người (lưu ý: Không bắt buộc thực hiện xét nghiệm, test nhanh đối với trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, trừ trường hợp ở khu vực nguy cơ cao, rất cao, những trẻ em có biểu hiện bệnh SARS-CoV-2; khi lựa chọn người trong một hộ để lấy mẫu xét nghiệm cần lựa chọn những người thường xuyên có quan hệ, tiếp xúc với những người ở bên ngoài). Nếu địa phương nào hoàn thành việc xét nghiệm tất cả người dân địa phương mình, bóc tách, quản lý được tất cả F0, F1, F2 không còn nguy cơ lây nhiễm từ trong cộng đồng thì báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất chủ trương để địa phương đó trở về trạng thái bình thường mới.

          Ảnh:Tổ công tác đang thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm nhanh cho người dân tại Ấp 20, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

          Các ngày qua, các huyện, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, thần tốc việc chuẩn bị tổ chức và lấy mẫu xét nghiệm nhanh toàn dân, như: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cộng tác viên (đối tượng là giáo viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên, thành viên tổ Covid-19 cộng đồng,…) về cách thức lấy mẫu xét nghiệm đúng quy trình, kỹ thuật theo quy định để thực hiện và hướng dẫn lại cho người dân tự biết cách lấy mẫu xét nghiệm cho bản thân và gia đình; chủ động đảm bảo đủ nguồn vật tư y tế phục vụ lấy mẫu xét nghiệm; rà soát số hộ, số khẩu thực tế tại địa phương để lập danh sách lấy mẫu xét nghiệm theo tỷ lệ quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu, đồng thuận thực hiện,… Đến nay, các huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc xét nghiệm nhanh toàn dân đợt 1. Kết quả, bình quân có gần 100% số hộ gia đình với số khẩu theo tỷ lệ quy định (không tính trẻ em từ 12 tuổi trở xuống) được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh đợt 1, hầu hết các mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2; trong đó có 02 mẫu gộp (địa bàn huyện Đầm Dơi) nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, sau đó lấy mẫu, xét nghiệm lại bằng phương RT-PCR cho kết quả âm tính.

          Theo báo cáo của các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện lấy mẫu xét nghiệm còn gặp một số khó khăn, như: Một số tổ cộng tác viên tuy đã được tập huấn, nhưng khi thực hiện hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm còn lúng túng, thiếu tự tin, e ngại và kỹ thuật lấy mẫu đôi khi chưa đúng quy định; một số địa phương địa bàn ấp rộng, ít dân cư, đi lại phải lệ thuộc vào triều cường; người dân không có ở nhà (đi sản xuất) cán bộ khó tiếp cận lấy mẫu xét nghiệm; triển khai chủ trương của tỉnh chưa thật sự sâu rộng dẫn đến một số ít người dân chưa hiểu nên còn e ngại khi lấy mẫu xét nghiệm; người dân tự thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chưa nhiều; một số tổ công tác chưa chủ động về thời gian; vật tư y tế cung ứng phục vụ cho xét nghiệm còn chậm; rà soát, điều tra dân số thực tế trên địa bàn chưa chính xác, nên tổng hợp, báo cáo còn một số khó khăn,...

          Để hoàn thành tốt kế hoạch thực hiện xét nghiệm nhanh toàn dân (đợt 2, đợt 3), sàng lọc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng nhằm đạt mục tiêu kế hoạch, các huyện, thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Kiện toàn các tổ lấy mẫu, xét nghiệm sao cho hoạt động hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xét nghiệm nhanh sàng lọc, tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng; đồng thời công khai, minh bạch nguồn thu xét nghiệm từ người dân để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát, cùng đồng thuận thực hiện; tiếp tục có hình thức phù hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các tổ lấy mẫu, xét nghiệm (các tổ mới và các tổ xét thấy chưa mắm vững kỹ thuật lấy mẫu, xét nghiệm); chủ động hơn trong việc cung cấp vật tư y tế phục vụ lấy mẫu xét nghiệm đợt 2, đợt 3; các cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ huyện đến cơ sở chỉ đạo huy động tổng lực, quyết liệt để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra chậm nhất đến ngày 30/9/2021 phải hoàn thành việc "Sàng lọc nhanh, trên diện rộng để tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, làm sạch địa bàn, sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới, để mọi hoạt động của cơ quan, trường học, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hoạt động đi lại của nhân dân được diễn ra bình thường nhằm giảm thấp nhất tổn thất về kinh tế - xã hội".

BAN BIÊN TẬPcvb