Sáng ngày 20/01/2021, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác Đoàn Thanh niên để đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiêu nhi tỉnh nhà trong thời gian qua; bàn giải pháp thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh với 9 điểm cầu các huyện, thành phố Cà Mau.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

        Năm 2021, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cách mạng; chú trọng tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các phong trào, hoạt động tích cực hướng về cơ sở, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo môi trường thực tiễn, phong phú để giáo dục, rèn luyện thanh niên; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện cho thanh niên học tập, tạo việc làm, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên. Chủ động tổ chức các hoạt động và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai.

        Trong năm, đã kết nạp hơn 9.000 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh trên 35.000; tổ chức đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hóa; chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên. Mặt trận tập hợp thanh niên được mở rộng; công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng có bước chuyển biến, thường xuyên quan tâm chăm bồi, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

        Tuy nhiên, còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, lười lao động, tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong niên thiếu niên diễn biến phức tạp; công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn chưa được sâu, các hoạt động, phong trào còn mang tính "bề nổi", dàn trải, hình thức, thiếu chiều sâu, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; chất lượng hoạt động của một số tổ chức cơ sở đoàn, nhất là địa bàn dân cư còn yếu; trình độ, năng lực của cán bộ đoàn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thể hiện tốt tính tiên phong, gương mẫu; công tác giới thiệu đoàn viên cho Đảng xem xét, kết nạp chưa đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng; tỷ lệ thanh niên nông thôn đi lao động ngoài tỉnh chiếm tỷ lệ khá cao....

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Út Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Bình phát biểu tham luận tại Hội nghị

        Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, chỉ ra những khó khăn hạn, chế trong công tác đoàn và phong trào trào thanh thiếu nhi thời gian qua; đồng thời, đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh nhà qua các phong trào, trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị:

        Các cấp ủy đảng cần tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của đoàn ở các địa phương, các ngành; phát triển các loại hình tổ chức tập hợp thanh niên, thu hẹp các cơ sở đoàn, hội yếu kém; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có phẩm chất đạo đức, có khả năng vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên, phát hiện những đoàn viên ưu tú thông qua các phong trào để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ đoàn; thường xuyên nắm tình hình, định hướng, kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên của địa phương mình; định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, giúp thanh niên xây dựng, phát triển các mô hình phát triển kinh tế - xã hội; xác định kết quả đánh giá công tác thanh niên là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại cấp ủy hằng năm.

        Các cấp chính quyền, các ngành tạo môi trường thuận lợi để Đoàn Thanh niên tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; khuyến khích thanh niên làm giàu chính đáng; tích cực chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp hỗ trợ, phối hợp với Đoàn Thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương...

        Các cấp bộ đoàn đổi mới mạnh mẽ các phong trào, khắc phục tính hình thức, dàn trải trong các phong trào, tạo chiều sâu, sức lan tỏa, từ đó thu hút và tập hợp thanh niên, xem đổi mới tổ chức, hoạt động là chìa khóa để phát triển tổ chức đoàn, hội; tích cực đề xuất, xây dựng các phong trào thanh niên thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo nguồn kinh phí hoạt động; xây dựng các chương trình phối hợp với các cấp, các ngành một cách thiết thực, hiệu quả, chọn những công việc mang tính trọng tâm, sát với yêu cầu; chủ động đề xuất cấp ủy những vấn đề về công tác thanh niên, đề xuất cơ chế phát huy vai trò của đoàn; cán bộ đoàn phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo.

        Hội nghị cũng đã công bố và trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019, của Trung ương Đoàn năm 2020 cho Tỉnh đoàn Cà Mau; đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Cờ thi đua và Bằng khen cho 13 đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn năm 2020.

                                                                                                                              BAN BIÊN TẬP