Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND, ngày 02/10/2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thời điểm áp dụng từ 00 giờ ngày 04/10/2021.  

          Tuy nhiên, trong gần 02 ngày qua, số lượng người dân tự phát trở về địa phương Cà Mau từ các tỉnh, thành phố là rất lớn, với trên 6.000 người, trong đó có nhiều người trở về từ các địa phương vùng dịch (kết quả xét nghiệm ngày đầu tiên cho hơn 1.000 người, đã có 25 người dương tính với SARS-CoV-2). Dự báo, trong những ngày tới người dân sẽ tiếp tục về, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

          Ảnh: Bà con đang chờ để qua chốt, trạm Quản lộ Phụng Hiệp đêm ngày 02/10/2021.  

          Ảnh: Lực lượng chức năng đang hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tập trung ở khu thương mại Cửu Long vào sáng ngày 03/10/2021.

          Ảnh: Bà con được hướng dẫn đi về các khu cách ly tập trung tạm trên địa bàn thành phố Cà Mau (sử dụng các trường học) để thực hiện các bước xét nghiệm, sàn lọc để đưa về cách ly tại các địa phương trong tỉnh.

          Ảnh: Thức ăn được các tổ chức đoàn thể vận động chuẩn bị để hỗ trợ cho bà con tại các địa điểm cách ly tạm.

          Được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo chưa áp dụng Quy định về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Công văn số 6056/UBND-TH, ngày 03/10/2021), thời gian áp dụng sẽ được thông báo sau.

          Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả, tỉnh Cà Mau tiếp tục áp dụng thực hiện các quy định tại Quyết định số 173/QĐ-UBND và số 1733/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan đến khi có thông báo mới. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu mọi người dân không ra đường khi không có việc thực sự cần thiết để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

BAN BIÊN TẬPcvb