Trước tình hình dịch bệnh trong những ngày qua diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc hằng ngày liên tục tăng, đến hết ngày 08/12/2021, toàn tỉnh đã ghi nhận 13.494 ca mắc; trong đó có lực lượng vũ trang, y tế, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị; công nhân của các xí nghiệp, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh. Hiện đang điều trị 6.532 ca (3.367 ca đang điều trị tại đang điều trị tại nhà), số lượng bệnh nhân ngày càng tăng sẽ làm tăng nguy cơ chuyển nặng và tử vong; trong khi đó, đội ngũ cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế cơ sở còn mỏng, kinh nghiệm chuyên môn còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc…

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình dịch bệnh tăng cao là do: Ý thức chủ quan, lơ là của một bộ phận không nhỏ người dân, kể cả cán bộ, đảng viên trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện 5K, tâm lý chủ quan khi tỷ lệ bao phủ vắc xin cao; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, kịp thời, còn lơ là, buông lỏng…

Căn cứ tình hình thực tế khả năng phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, ngày 08/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 2777/QĐ-UBND quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định 2222/QĐ-UBND, ngày 16/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực kể từ 00 giờ, ngày 09/12/2021.

Ảnh: Hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại được quy định theo từng cấp độ

Theo đó, quy định điều kiện đi lại và tham gia các hoạt động công cộng của người dân (kể cả người ngoài tỉnh đến địa phương) như sau:

Người tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (có giấy chứng nhận hoặc có xác nhận trên phần mềm PC-COVID, phần mềm theo dõi sức khỏe điện tử) hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh, giấy ra viện không quá 6 tháng) được đi lại và tham gia các hoạt động công cộng và không hạn chế việc di chuyển giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau (tính theo cấp độ dịch cấp xã hoặc khóm, ấp), trừ khu vực phong tỏa.

Người đã tiêm 01 liều vắc xin phòng COVID-19 (không thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm và trẻ em chưa đến tuổi tiêm vắc xin): Đến từ khu vực được công bố cấp độ dịch (cấp xã hoặc khóm, ấp) nguy cơ cao (cấp 3), khu vực nguy cơ rất cao (cấp 4), phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú 07 ngày, tự xét nghiệm (test nhanh) 03 lần. Đến từ các khu vực còn lại được di chuyển bình thường.

Ảnh: Người tiêm đủ 02 liều vắc xin không hạn chế việc di chuyển giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau

Người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 (không thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm và trẻ em chưa đến tuổi tiêm vắc xin): Đến từ khu vực được công bố cấp độ dịch (cấp xã hoặc khóm, ấp) nguy cơ thấp (cấp 1), khu vực nguy cơ trung bình (cấp 2), tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tại nhà/nơi lưu trú, tự xét nghiệm (test nhanh) 03 lần. Người đến từ khu vực được công bố cấp độ dịch (cấp xã hoặc khóm, ấp) nguy cơ cao (cấp 3), khu vực nguy cơ rất cao (cấp 4), phải thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú hoặc cơ sở cách ly 07 ngày, kết thúc cách ly tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 ngày tại nhà/nơi cư trú, tự xét nghiệm (test nhanh) trung bình 03 ngày/lần. Người thuộc đối tượng phải tiêm vắc xin nhưng không thể tiêm do chống chỉ định khi tham gia đi lại và các hoạt động công cộng: Phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định và phải luôn tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm y quy định 5K. Trẻ em chưa đến tuổi tiêm vắc xin: hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại và tham gia các hoạt động công cộng, tiếp xúc với người bên ngoài. Người lớn trong gia đình có trách nhiệm thường xuyên theo dõi sức khỏe cho trẻ em, hướng dẫn trẻ thực hiện nghiêm các quy định 5K. Các yêu cầu về xét nghiệm khi tổ chức các hoạt động tập trung thì cấp nào tổ chức hoạt động sẽ tự quyết định việc xét nghiệm và chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với việc cách ly, điều trị F0 sẽ thực hiện theo Quyết định số 5525/QĐ-BYT, ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.

Về cách ly đối với F1: Đối với người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 cách ly y tế 07 ngày; người đã tiêm 01 liều vắc xin cách ly y tế 07 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày; người chưa tiêm vắc xin cách ly y tế 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày; tất cả các trường hợp trên phải tự thực hiện xét nghiệm (test nhanh) 3 lần trong thời gian cách ly hoặc theo dõi sức khỏe.

Về cách ly đối với F2: Đối với người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe; người đã tiêm 01 liều vắc xin theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày; người chưa tiêm vắc xin theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; tất cả các trường hợp trên phải tự thực hiện xét nghiệm (test nhanh) 3 lần trong thời gian theo dõi sức khỏe. Nếu F1 và F2 cùng có kết quả xét nghiệm (test nhanh) âm tính thì F2 được kết thúc ngay thời gian theo dõi sức khỏe và trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường.

Căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành chức năng đã có những hướng dẫn cụ thể, rõ rang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện.

BAN BIÊN TẬPTg