Sáng ngày 08/01/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2020. Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng thi; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Ảnh: Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020

        Kỳ thi tuyển công chức trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2020 có 487 thí sinh dự thi để chọn 161 vị trí cần tuyển; tất cả các thí sinh thi theo nguyên tắc cạnh tranh, Hội đồng thi sẽ chọn những trường hợp đảm bảo điều kiện, theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cần tuyển của từng vị trí. Như vậy, sau 7 năm (kể từ năm 2013), cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ thi tuyển công chức.

        Kỳ thi tuyển công chức năm 2020, thí sinh phải trải qua 02 vòng thi: Vòng 1 (ngày 08/01/2021), các thí sinh thi trắc nghiệm môn kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học; theo đó, kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng từ 50% trở lên cho mỗi phần thi. Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết với các nội dung: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực hiện công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của từng vị trí việc làm (sau khi có kết quả thi vòng 1).

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ khai mạc

      Phát biểu tại Lễ khai mạc Kỳ thi, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng thi cho rằng: Tuyển dụng công chức là khâu đầu tiên nhằm tuyển chọn nguồn nhân lực có chất lượng cho các cơ quan, đơn vị; trong quá trình thực thi công vụ, việc tuyển dụng đúng người sẽ mang lại hiệu quả công việc tốt hơn, từ đó chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị được nâng lên. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Việc tuyển dụng công chức phải thông qua thi tuyển theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh. Hình thức thi, nội dung thi tuyển công chức phải phù hợp với ngành, nghề, đảm bảo lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu cần tuyển dụng.

        Để kỳ thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tất cả các thí sinh phải nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế kỳ thi, nghiên cứu kỹ đề thi, quyết tâm, nỗ lực cao để tập trung làm bài nghiêm túc, đạt chất lượng và kết quả tốt nhất. Đề nghị thành viên và các ban của Hội đồng thi làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, bảo đảm kỳ thi được tiến hành nghiêm túc, khoa học và đúng quy định pháp luật. Quá trình chấm thi phải thật sự công tâm, khách quan, công bằng, chính xác, để qua kỳ thi tuyển chọn được người có năng lực, chất lượng, phù hợp với vị trí, việc làm, góp phần bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị của đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian tới.

                                                                  

                                                                                                                   BAN BIÊN TẬP