Sáng ngày 08/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 15 để báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của tỉnh; thảo luận các báo cáo và thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Kỳ họp.

          Ảnh: Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          Có 47/53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự, các đại biểu được yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện kiểm tra y tế theo quy định trước khi vào hội trường để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

          Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, thời điểm chúng ta chuẩn bị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp dự kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng, nhất là thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đồng thời, sẽ thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến chính sách an sinh xã hội và sự phát triển của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, đánh giá, thông qua 27 báo cáo, đó là các nhóm báo cáo: Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách tỉnh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của Chánh án Tóa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và một số báo cáo chuyên đề quan trọng khác.

Ảnh: Đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 17 Nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có những nghị quyết rất quan trọng tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trong tỉnh, như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau…

Kỳ họp sẽ dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo luật định, dự kiến tại kỳ họp sẽ tập trung thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn xoay quanh các nhóm vấn đề: Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế lâm nghiệp;  Quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng đô thị; Những vấn đề đã chất vấn tại các kỳ họp trước, được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hứa, trả lời, nhưng chưa được triển khai thực hiện hiệu quả; các vấn đề khác, nếu đại biểu có chất vấn. 

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Kỳ họp, trong phiên họp toàn thể tại hội trường, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát đáng, thiết thực. Tập trung những vấn đề còn ý kiến khác nhau, phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được và những mặt hạn chế, yếu kém. Quan tâm những vấn đề đã và đang được cử tri, dư luận bức xúc; chất vấn trực tiếp thủ trưởng các cơ quan chức năng theo Luật định. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi, sát hợp cho từng lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

          Kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2020 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau. Trước đó, các đại biểu tham dự Kỳ họp đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Phường 1, thành phố Cà Mau.

BAN BIÊN TẬP