Chiều ngày 05/7/2021, tại các đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được phân công nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 05/7 đến ngày 09/7/2021) và đồng chí Lê Chí Hiếu, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự triển khai và công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động cán bộ.

        Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó trưởng Ban Dân dận Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phương Đông.

         Điều động đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

       Phát biểu tại buổi công bố các quyết định, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao các đồng chí được điều động, nhận nhiệm vụ đợt này là cán bộ có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ cơ sở đến tỉnh; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất, đạo đức tốt; ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ do cơ quan, tổ chức phân công. Tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết, nhanh chóng tiếp cận công việc, cầu thị, học hỏi để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

      Ảnh: Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phương Đông và đồng chí Trần Văn Hòa

         Các đồng chí được điều động, nhận nhiệm vụ bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng phân công nhiệm vụ mới; xin hứa, ở vị trí công tác mới, sẽ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực nghiên cứu, cùng tập thể đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

                                                                                                                                            BAN BIÊN TẬPPg