Trong hai ngày 28, 29 tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai, công bố các quyết định về công tác cán bộ ở các địa phương, đơn vị:

        1- Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển nhiệm kỳ 2015-2020; điều động nhận nhiệm vụ Hội Nông dân tỉnh, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

        2- Điều động, chỉ định đồng chí Phạm Chí Hải, Giám đốc Sở Tư pháp, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ảnh: Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phạm Chí Hải

        3- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Năm Căn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Phương Đông

        4- Đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Văn Thời thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động nhận nhiệm vụ tại Sở Nội vụ, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Hồ Văn Chung

        5- Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoàng Thám, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ảnh: Đồng chí Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hoàng Thám

        6- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Bình giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

        7- Chuẩn y đồng chí Lê Tuấn Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020.

        Các đồng chí được điều động, chỉ định, bổ nhiệm lần này là những cán bộ được đào tạo bài bản, có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn và là nguồn cán bộ của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

 

                                                                                                                                              BAN BIÊN TẬP