Để triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP, ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

  Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn nộp thuế; miễn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động,... cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Việc hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh mạch, không trùng đối tượng thụ hưởng, không bỏ sót đối tượng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Công nhân tham gia chế biến thủy sản xuất khẩu tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đầm Dơi thời điểm chưa phát sinh dịch bệnh COVID-19 (ảnh minh họa)

          Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kế hoạch như sau:

1. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vắc xin phòng COVID-19 được Trung ương phân bổ cho tỉnh, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, địa phương, bao gồm người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, khu công nghiệp, khu vực, địa bàn sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đang có đơn hàng sản xuất, hoạt động xuất, nhập khẩu, sử dụng nhiều lao động; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa; người làm việc tại các công trình trọng điểm của tỉnh; người lao động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mua sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm, thực hiện việc tự xét nghiệm và việc công nhận kết quả xét nghiệm trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả.

2. Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn cấp Giấy nhận diện mã QR code cho các phương tiện vận tải đường bộ tham gia hoạt động trên “luồng xanh” của đơn vị vận tải, doanh nghiệp kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân tham gia vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận lợi; không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng hoá, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và vật tư, nguyên liệu sản xuất; không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hoá quan trọng, thiết yếu đối với sản xuất và đời sống, không để lợi dụng tăng giá. Tăng cường cung cấp thông tin thị trường; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm trên môi trường số; tiếp tục hỗ trợ các huyện, thành phố Cà Mau đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường còn dư địa lớn. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hỗ kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông, thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các địa phương và các hội, hiệp hội tổng hợp tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh lịch thời vụ và kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế; không để đứt gãy sản xuất, đảm bảo cung ứng, tiêu thụ, nhất là lương thực, thực phẩm, các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển sang sản xuất và phân phối các sản phẩm nông sản theo phương thức đặt hàng tương lai để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu thông qua việc tổng hợp, dự báo sản lượng, chất lượng hàng hóa và liên kết chào bán. Có biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, lưu thông hàng hóa trên từng lĩnh vực sản xuất cụ thể.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị quan liên cùng với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa bàn và điều kiện thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; xem xét cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trở lại khi đáp ứng điều kiện an toàn phòng, chống dịch; hạn chế tối đa đóng cửa toàn nhà máy, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhưng phải an toàn phòng, chống dịch; huy động tối đa các nguồn lực hiện có, nhất là hợp tác công tư để hỗ trợ cho người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho người lao động. Đánh giá đầy đủ khả năng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong việc đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chống dịch khi áp dụng các mô hình: “Một cung đường, hai điểm đến”, “Ba tại chỗ”,... và các mô hình phù hợp để áp dụng khi đáp ứng điều kiện an toàn, phù hợp với thực tiễn địa bàn, khu vực.

3. Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy nhanh, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành; xem xét, tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh theo quy định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện chính sách quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trong phạm vi chức năng quản lý.

4. Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện linh hoạt, tạo điều kiện về cấp giấy phép, gia hạn giấy phép lao động, xác nhận đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh phù hợp với bối cảnh mới nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận thông báo của doanh nghiệp, hợp tác xã làm thêm từ 200 đến 300/giờ phù hợp với diễn biến dịch bệnh và điều kiện của doanh nghiệp theo quy định. Đề xuất mở rộng đối tượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong phạm vi quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Kế hoạch này, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Chịu trách nhiệm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, liên minh hợp tác xã tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thành viên, hộ kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, đào tạo nhân lực, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

         

BAN BIÊN TẬPCg