Sáng ngày 17/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc.Cùng dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

        Dự buổi làm việc về phía tỉnh Cà Mau có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Tỉnh ủy.

        Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội. 

        Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo nghiêm túc công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; thành lập 03 tiểu ban và 06 tổ giúp việc, ban hành hơn 200 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở cơ bản đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh đã và đang thực hiện tích cực, đảm bảo tiến độ theo quy định của Trung ương.

        Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị đã qua 9 lần dự thảo và được tiếp thu ý kiến tham gia của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các nhà khoa học, chuyên gia và các ban, bộ, ngành Trung ương; vận dụng những tư tưởng, quan điểm lớn của Trung ương nêu trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sát với thực tiễn địa phương. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã đánh giá cụ thể kết quả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 -2025. 

        Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh: Cùng với chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh nằm trong nhóm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để đạt được mục tiêu trên, Cà Mau đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, 05 nhiệm vụ trọng tâm và 04 khâu đột phá đó là: Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực: Thành phố Cà Mau, thị trấn Sông Đốc, thị trấn Năm Căn; một số công trình trọng điểm về giao thông, du lịch;  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu phát triển; Phát triển kinh tế biển nhanh, bền vững; Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

        Về kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh trí tuệ, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trong đó xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tầm chi phối lớn để tập trung dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là triển khai, cụ thể hóa thực hiện 03 đột phá chiến lược và 06 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định.Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 02 nghị quyết chuyên đề, 16 chương trình hành động, trên 80 kết luận, chỉ thị, đề án, kế hoạch... triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ, là những chủ trương, quyết sách, đột phá để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chỉ rõ 07 nhóm hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chíNguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc

        Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI; đặc biệt ấn tượng với những kết quả mà Cà Mau đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định: Cà Mau đã phát huy truyền thống và tiềm năng sẵn có ở địa phương và có khát vọng vươn lên, thể hiện rõ nét khi có 13/20 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đạt và vượt. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

       Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cơ bản đủ điều kiện tổ chức Đại hội và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các nội dung thảo luận tại buổi làm việc. Đồng chí thống nhất với bố cục, nội dung các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI và cho rằng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy trình, quy định của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Riêng về chủ đề của Đại hội, đồng chí đề nghị tỉnh cần phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030 là tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng.

         Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho rằng Cà Mau cần phân tích, nghiên cứu và đánh giá sâu sắc, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó đặc biệt trọng tâmphát triển kinh tế biển trong nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo; phát triển nông nghiệp ứng với biến đổi khí hậu, nhất là nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Đối với các khâu đột phá của Cà Mau đặt ra trong nhiệm kỳ tới, địa phương cần bám theo các đột phá của Trung ương, phải đặc biệt chú trọng đến phát triển hạ tầng giao thông, các công trình phòng, chống thiên tai, sạt lở; đồng thời cải thiện thể chế nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng cạnh tranh theo pháp luật.

Ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thưphát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

        Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến nhận xét, đóng góp hết sức quý báu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành Trung ương vào dự thảo Báo cáo chính trị và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau trân trọng tiếp thu, nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị, xây dựng các giải pháp cụ thể, sát đúng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra cũng như tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về công tác nhân sự, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát chặt chẽ theo chỉ đạo của Trung ương để xây dựng tập thể tốt nhất, đoàn kết để phát huy sức mạnh trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành Trung ương.

        Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho ý kiến về phương án nhân sự cấp ủy của tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thống nhất dự kiến thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ ngày 26 -29/10/2020.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng với cán bộ lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         BAN BIÊN TẬP