Ngày 07/10/2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại các huyện: Năm Căn, Phú Tân và Trần Văn Thời, trong đó:

          Buổi sáng, tại Hội trường Huyện ủy Năm Căn, tổ chức công bố, trao các quyết định: (1) Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm đồng chí Tô Hoài Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (2) Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển đồng chí Dư Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Năm Căn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại trao quyết định và hoa chức mừng đồng chí Tô Hoài Phương và đồng chí Dư Minh Hùng.

          Chiều cùng ngày, tại Hội trường Huyện ủy Phú Tân, Hội trường Huyện ủy Trần Văn Thời, tổ chức công bố, trao các quyết định: (1) Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Dương Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Tân nhận nhiệm vụ tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; (2) Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Phú Tân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; (3) Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Trần Văn Thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại trao quyết định và hoa chức mừng đồng chí Dương Hoài Nam và đồng chí Nguyễn Phương Bắc.

          Ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại trao quyết định và hoa chức mừng đồng chí Nguyễn Minh Nhứt.

          Theo quyết định, các đồng chí trên sẽ bàn giao công việc để nhận nhiệm vụ mới trong tháng 10 năm 2021.

          Tại các hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ là nhiệm quan trọng, việc làm thường xuyên của Đảng, nhằm tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, trui rèn qua thực thực tiễn, có thêm kiến thức bao quát, kinh nghiệm, bản lĩnh, cống hiến, phát huy hết năng lực, sở trường, nhất là cán bộ trẻ. Từ đó, giúp cấp ủy phát hiện những nhân tố mới để chăm bồi, tạo thêm nguồn cán bộ có chất lượng, phục vụ cho công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới.

          Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, do yêu cầu về công tác cán bộ, tình hình thực tế của từng địa phương và để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc kỹ và lựa chọn trên cơ sở năng lực, sở trường và định hướng quy hoạch của từng đồng chí. Đây là những đồng chí được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, có tư duy đổi mới; không ngừng học hỏi và ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ do cơ quan, tổ chức phân công. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, là trung tâm tập hợp, đoàn kết nội bộ, nhanh chóng tiếp cận công việc, cầu thị, học hỏi để cùng tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chúc các đồng chí đạt nhiều thành công trên cương vị mới.

          Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, tân Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ ở Huyện ủy Trần Văn Thời.

         Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng phân công nhiệm vụ mới; đây là vinh dự cũng là trách nhiệm rất lớn. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực học tập, nghiên cứu, cùng tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

BAN BIÊN TẬPcvb