Sáng ngày 16/11/2020, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự, triển khai, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ ở các cơ quan, đơn vị:

        1- Phân công đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiêm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

        2- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, đồng chí Trần Hữu Phước

        3- Điều động đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Minh Ý

        4- Điều động, chỉ định đồng chí Trương Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Đăng Khoa

        5- Điều động đồng chí Phan Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính, nhận nhiệm vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh: đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Phan Hoàng Vũ.

        6- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Ảnh: đồng chí Lê Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phương Bắc.

        Phát biểu tại buổi công bố các quyết định, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ lần này, là những cán bộ được đào tạo bài bản, nắm bắt nhanh công việc; chỉ đạo điều hành quyết liệt hiệu quả, linh hoạt; có khả năng quy tụ, tập hợp, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; trải qua các vị trí công tác khác nhau, luôn thể hiện là người lãnh đạo có trình độ chuyên môn, có tư duy đổi mới; bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng và đề nghị các đồng chí được trao quyết định lần này tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, phẩm chất của người đảng viên, nhanh chóng tiếp cận công việc, cầu thị, học hỏi, sâu sát cơ sở để cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn, thách thức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

        Các đồng chí nhận quyết định cảm ơn, bày tỏ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động, bổ nhiệm về các cơ quan, đơn vị. Đồng thời khẳng định sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trên cương vị công tác mới, sẽ cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

                                                                                                                                             BAN BIÊN TẬP