Chiều ngày 29/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu tại địa bàn tỉnh góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị là các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ nghỉ hưu tại địa bàn tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết thời gian qua Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo nghiêm túc công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; thành lập 03 tiểu ban và 06 tổ giúp việc, ban hành hơn 200 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở cơ bản đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh đã và đang thực hiện tích cực, đảm bảo tiến độ theo quy định của Trung ương. Về Báo cáo chính trị, đến nay đã qua dự thảo lần thứ 9 và đã thông qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đóng góp ý kiến; Báo cáo đã được tiếp thu ý kiến tham gia của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các nhà khoa học, chuyên gia và các ban, bộ, ngành Trung ương; vận dụng những tư tưởng, quan điểm lớn của Trung ương nêu trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sát với thực tiễn địa phương. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã đánh giá cụ thể kết quả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ảnh: Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Bạch Đằng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến cụ thể ở những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá. Đặc biệt, chỉ rõ những chủ trương, chính sách chậm hoặc chưa vào cuộc sống, chưa phát huy được tác dụng để từ đó bổ sung, phát triển các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách và phương hướng, nhiệm vụ nào nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện đồng bộ, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thạnh Trị, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung dự thảo các Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong quá trình thảo luận, góp ý, đã có nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu được đưa ra xoay quanh vấn đề làm sao để tỉnh nhà ngày càng phát triển, vấn đề an sinh xã hội cũng như những góp ý bổ sung một số vấn đề tồn tại, hạn chế vào các văn kiện, từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả. Phần nội dung các dự thảo Báo cáo chính trị đã phản ánh khá toàn diện những kết quả đạt được cũng như những nhiệm vụ và giải pháp đề ra phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh. Các đại biểu cơ bản đều bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, được thể hiện trong Báo cáo. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đề nghị bổ sung chỉ tiêu, chỉnh sửa một số từ ngữ cho phù hợp; đồng thời, góp ý chủ đề Đại hội các cấp cần ngắn gọn xúc tích; về quan điểm, mục tiêu tổng quát, cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên trong thời gian tới, các đồng chí hưu trí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong phát triển kinh tế để đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có tại địa phương để phát triển kinh tế biển nhanh và bền vững; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng tuổi thọ bình quân của người dân; tranh thủ nguồn vốn của Trung ương đầu tư các dự án lớn của tỉnh như đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau,…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy cảm ơn và trân trọng ghi nhận các ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu; bày tỏ đồng tình với đề nghị hạn chế đề cập đến những thành tựu để tập trung phân tích, góp ý những hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu, nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị, xây dựng các giải pháp cụ thể, sát đúng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra cũng như tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

BAN BIÊN TẬP