Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và quyết định như sau:

        1- Điều động đồng chí Trương Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy U Minh, nhận nhiệm vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

        2- Điều động đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy U Minh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy U Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thừa uỷ quyền Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trao quyết định đối với đồng chí Trương Đăng Khoa và đồng chí Nguyễn Minh Phụng

        3- Điều động đồng chí Nguyễn Chí Thuần, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi, nhận nhiệm vụ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 

                                                                                                                BAN BIÊN TẬP