Sáng ngày 09/01/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự gồm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

        Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành và Bộ Tư lệnh các Quân khu. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, các sở ban ngành cấp tỉnh.

         

Ảnh: Quang cảnh đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cà Mau

        Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, nhìn lại kết quả công tác trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và ý kiến thảo luận của đại biểu tại Hội nghị thấy rằng, năm 2020 ngành Nội chính Đảng đã triển khai đồng bộ các nội dung công việc, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đã đề ra, đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả; nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung cao cho việc nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2015 và Đại hội XIII của Đảng; tham mưu tổ chức thành công 02 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013 – 2020.

        Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nổi bật là: Đã nhanh chóng khắc phục những khó khăn trong những ngày đầu tái lập; tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngày càng được củng cố, kiện toàn; phương pháp làm việc không ngừng đổi mới; vị thế, uy tín ngành Nội chính ngày càng được nâng lên. Tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo nhiều chủ trương, chính sách lớn, văn bản pháp luật quan trọng. Sâu sát, bản lĩnh, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu và phối hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”…

Ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh chụp màn hình)

        Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Nội chính còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác tham mưu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia còn hạn chế; công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn có lúc, có nơi chưa kịp thời, sâu sát; công tác tham mưu, đề xuất của một số ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng chưa chuyển biến mạnh mẽ; công tác phối hợp giữa ban nội chính với các cơ quan có liên quan chưa chặt chẽ.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần phải quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là “có vụ việc thì phải được xác minh làm rõ”, “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”. Phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, các văn bản về nội chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự liêm chính, bản lĩnh, vững vàng, có đủ trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

        Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho tập thể Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

 

                                                                                                                                          BAN BIÊN TẬP