Chiều ngày 28/12/2020 tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. Đến dự có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan khối Nội chính; thường trực các huyện ủy, thành ủy; nguyên lãnh đạo và cán bộ, công chức đã, đang công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và 09 đồng chí được Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Nội chính của Đảng”.

Ảnh: Quang cảnh buổi họp mặt

        Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ôn lại truyền thống 55 năm ngành Nội chính Đảng. Ngày 05/01/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW thành lập Ban Pháp chế Trung ương - đây là tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương, đánh dấu sự ra đời chính thức của ngành Nội chính Đảng. Ngày 10/9/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chọn ngày 05/01 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. Nhìn lại chặng đường 55 năm qua, mặc dù có nhiều biến động, thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cho phù hợp với thực tế trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng của nước ta, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Nội chính Đảng từng bước trưởng thành, phát triển và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng giao phó.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt

Đối với tỉnh Cà Mau, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 06/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau và chính thức hoạt động từ ngày 01/6/2013. Hiện nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy có 02 Phòng: Phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng và Tổng hợp; phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính, cải cách tư pháp, tiếp dân và xử lý đơn thư với 15 cán bộ, công chức.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là các chủ trương, chính sách mới được ban hành. Tham mưu chỉ đạo, xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đồng thời tham mưu chỉ đạo tốt các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý có hiệu quả tình trạng tham nhũng. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí dự báo năm 2021, tình hình thế giới, khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; xu hướng bảo hộ, cạnh tranh chiến lược giữa một số quốc gia, khu vực tiếp tục diễn ra gay gắt… Đối với nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị sẽ gia tăng các hoạt động “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động, lôi kéo biểu tình, bạo loạn, gây mất an ninh trật tự. Công tác phòng chống tham nhũng còn nhiều khó khăn, phức tạp; cải cách tư pháp đang đặt ra những yêu cầu cao hơn, triệt để hơn.

Trong tỉnh, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tội phạm, tệ nạn xã hội đã được phát hiện xử lý kịp thời nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều loại tội phạm nguy hiểm; tình hình thiên tai, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường, nhất là đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trong thời gian tới đồng chí Huỳnh Quốc Việt đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021.

Hai là, Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Phát hiện kịp thời các âm mưu, hành động của các thế lực thù địch để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và các sự kiện trọng đại, các ngày lễ, tết....

Ba là, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh chống tham nhũng. Cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng để tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án.

Bốn là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Quan tâm công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, tác phong khoa học, chuyên nghiệp.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cán bộ tin gọn, đoàn kết, vững mạnh. Trong đó, cần quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ, công chức.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chính đốn Đảng

                                                                                                                                           BAN BIÊN TẬP