Sáng ngày 13/01/2022, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trụ sở Ban Dân vận Trung ương, kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí  Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có: Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; một số sở, ban, ngành có liên quan; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có thời điểm nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác dân vận, song toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra tạo những dấu ấn nổi bật, đó là:

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch; hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hày, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng chống dịch thiết thực.

Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác dự báo, nắm tình hình nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên ở cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 có mặt chưa chủ động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số nơi, một số lĩnh vực còn hình thức, không phát huy được hiệu quả; hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn hạn chế; việc đôn đốc, chỉ đạo xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, nhất là trong các cơ quan nhà nước, hội quần chúng…

Tham gia phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tham luận với chủ đề: “Một số kết quả nổi bật trong công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai công tác dân vận ở tỉnh Cà Mau năm 2021”. Theo đó, kết quả nổi bật là: Sự tham gia vào cuộc quyết của cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng ở cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân; tham mưu Tỉnh ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, nghị quyết chuyên đề về công tác đoàn thanh niên; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác dân vận trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững,…

Ảnh: Đồng chí Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn Ngành dân vận trong năm qua; trong thời gian tới đồng chí đề nghị phát huy hiệu quả, khắc phục khó khăn, hạn chế và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm:

Công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến thật sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân. Lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng các chính sách, năng lực, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ đảng viên. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải thật sự là các quyết sách lòng dân, xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời phải động viên tổ chức nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương chính sách đó một cách hiệu quả nhất. Cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt, nhân dân làm chủ” gắn với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ban dân vận các cấp sớm nghiên cứu tham mưu cho các cấp ủy và hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị mình; hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc tổ chức việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng; nội bộ ngành dân vận phải tiến hành ngay việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ và đảng viên trong ngành đảm bảo nghiêm túc, thận trọng đạt kết quả cụ thể, thực chất, tránh hình thức, chiếu lệ. Cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu tự giác làm trước đồng thời với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách dân vận: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, thực hiện nghiêm việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở.

 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, bám chắc địa bàn; chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cho cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết; nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn quan điểm “Dân là gốc”;  phát huy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm tới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng; công tác dân vận là công việc gian nan, kết quả khó định lượng, liên quan đến tâm tư tình cảm, thái độ, nguyện vọng của nhân dân, vì thế yêu cầu cán bộ dân vận phải kiên trì, không nóng vội, chủ quan, phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê, có kiến thức, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thật sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận; tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận; kịp thời khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong công tác dân vận, nhất là ở cơ sở,…

 

 

                                                                                                                               BAN BIÊN TẬP(Pg)