Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều ngày 06 tháng 5 năm 2020, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 63 tỉnh, thành phố về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 và kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Hội đồng chuyên môn; cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ tại các phòng khám, khoa điều trị, chăm sóc sức khỏe tại tuyến tỉnh, huyện.

Ảnh: Các đồng chí tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

          Việc xây dựng Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 và khám, kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng bộ các cấp để theo dõi và phát hiện sớm bệnh tật nhằm dự phòng, chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh giúp cán bộ có sức khỏe tốt, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó; đồng thời khám, kiểm tra nhằm phân loại sức khỏe để hoàn thiện hồ sơ cán bộ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Khám sức khỏe cán bộ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được phân thành 03 khu vực gồm: Khu vực miền Bắc, Khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Khu vực miền Nam, với 04 bệnh viện: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Bệnh viện Hữu Nghị; Bệnh viên C - Đà Nẵng và Bệnh viện Thống Nhất.

          Sức khỏe được phân thành 5 loại, tiêu chuẩn từng loại được Bộ Y tế quy định cụ thể trong Quyết định số 1266/QĐ-BYT, ngày 21-3-2020; việc phân loại, đánh giá và đề xuất xếp loại sức khỏe được thông qua Hội đồng chuyên môn thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và thông qua Hội đồng chuyên môn thuộc ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với cán bộ thuộc diện quản lý.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ là khâu rất quan trọng trong các khâu của công tác cán bộ; do đó đề nghị các cấp ủy cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền đối với công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân nói chung và cán bộ nói riêng theo đúng các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cơ quan tham mưu cần nắm chắc và dự báo đúng tình hình liên quan đến sức khỏe của cộng đồng, sức khỏe của cán bộ để có giải pháp phù hợp với tình hình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, vừa đảm bảo sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Đồng chí đề nghị ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp cần tập trung phát huy những ưu điểm trong thời gian qua, có giải pháp khắc phục, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thời gian tới; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ trong việc tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân, kiểm tra sức khỏe định kỳ, thường xuyên để phát hiện sớm các mầm bệnh và đưa ra phát đồ điều trị hợp lý, hiệu quả.

                                                                                                                                                    BAN BIÊN TẬP