CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH CÀ MAU

Tổ chức - Nhân sự

Đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại tỉnh Cà Mau
Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ thành phố Cà Mau
Cà Mau: Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại tỉnh Cà Mau
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Cà Mau công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
Cà Mau: Công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
btvqd

LIÊN KẾT WEBSITE