Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-MTTQ-BTT ngày 02-10-2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau về Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, theo kế hoạch này, mỗi huyện, thành phố chọn 01 ấp, khóm làm điểm và thời gian tổ chức Ngày hội từ ngày 01/11 đến ngày 18/11/2018.

     Sáng ngày 06/11/2018, Ban công tác Mặt trận ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đây là ấp điểm của huyện Cái Nước. Tới dự có các đồng chí: Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Dương Thu Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cái Nước, đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn địa bàn huyện Cái Nước và đại diện 429/526 hộ gia đình của ấp Trần Độ.

        Trong ảnh: Các đại biểu và nhân dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

     Ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước có 526 hộ, 2.039 khẩu, những năm qua, nhân dân trong ấp đoàn kết nổ lực lao động sản xuất, triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Qua bình xét năm 2018, ấp Trần Độ có 468 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 294 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền; 09 hộ thoát nghèo, 10 hộ cận nghèo; hiện nay còn 07 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo.

     Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết ấp Trần Độ, đồng chí Phạm Bạch Đằng đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua, mong muốn nhân dân ấp Trần Độ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trong ảnh: Đồng chí Phạm Bạch Đằng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

    Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú Huyện Cái Nước, đã có thành tích thực hiện tốt 05 nôi dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 và Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú, huyện Cái Nước tặng 09 giấy khen cho hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

    Trong ảnh: Các hộ gia đình nhận giấy khen gia đình văn hóa tiêu biểu

BAN BIÊN TẬP